LÅDAN Musikförlag HB

About Lådan

LÅDAN Musikförlag HB sells choral music, arrangements for classic jazz band, children's songs etc. We now make our editions available through this web shop. We are in a build-up phase and, gradually, we will make more editions available.The music publisher's editions come from more than 30 years of collaboration with various choirs and jazz groups. Here is a folk-inspired South American mass by Vicente Bianchi, children's songs with lyrics by Sven Nyberg, Swedish folk music for choir and a series of scores for choir and classic jazz band. For example, many hymns, American church music such as "When The Saints Go Marching In", "Just a Closer Walk With Me" and much more. It has been a real pleasure to join my own jazz group Red Hot Jazz Band (trumpet, clarinet, trombone, banjo, bass and drums) together with many different church choirs. A jazz worship service of this kind usually causes both the congregation and the choir to sing to their heart's content.

Om Lådan

LÅDAN Musikförlag HB säljer körmusik, arrangemang för klassiskt jazzband, barnvisor mm. Vi gör nu våra utgåvor tillgängliga via en webshop. Vi är i ett uppbyggnadsskede och undan för undan kommer vi att göra fler utgåvor tillgängliga.Musikförlagets utgåvor kommer från mer än 30 års samarbete med olika körer och jazzgrupper. Här finns en folkmusikinspirerad sydamerikans mässa av Vicente Bianchi, barnvisor med texter av Sven Nyberg, Norrbottnisk folkmusik för kör och en serie med arr för kör och klassiskt jazzband. Exempelvis många psalmer, amerikansk kyrkomusik såsom "When The Saints Go Marching In", "Just a Closer Walk With Me" och mycket mer. Det har varit ett sant nöje att få medverka med min egen jazzgrupp Red Hot Jazz Band (trumpet, klarinett, trombon, banjo, bas och trummor) tillsammans med många olika kyrkokörer. En jazzgudstjänst av det här slaget brukar få både församling och kör att sjunga av hjärtans lust.